KSIĘGOWOŚĆ

OBSŁUGA KADR
I PŁAC

ROZLICZENIA
ZUS

BIEŻĄCE
DORADZTWO
PODATKOWE

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca potrzebuje profesjonalnej i kompleksowej pomocy w zakresie prowadzenia księgowości, optymalnego rozliczania podatków, składek ZUS i zagadnień
kadrowo-płacowych.

ZAKRES USŁUG

 •  Pomagamy założyć i poprawnie zarejestrować działalność gospodarczą.
 • Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów.
 • Rozliczamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Prowadzimy pełną księgowość spółek z o.o.
 • Prowadzimy księgowość spółek komandytowych, jawnych i cywilnych oraz firm jednoosobowych
  dostosowując jej formę do potrzeb klienta.
 • Prowadzimy ewidencje dla potrzeb VAT, VAT-UE.
 • Kompleksowo obsługujemy zagadnienia kadrowo-płacowe i rozliczenia z ZUS.
 • Sporządzamy e-sprawozdania finansowe do KRS, KAS.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS.
 • Sporządzamy rozliczenia roczne PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, w tym również rozliczenia
  dochodów z zagranicy.
 • Pomagamy w odzyskiwaniu podatku zapłaconego za granicą.
 • Reprezentujemy klientów podczas kontroli skarbowych oraz ZUS.
 • Na bieżąco analizujemy zmieniające się przepisy podatkowe i ZUS. Dzięki temu optymalnie
  doradzamy klientom w zagadnieniach podatkowo-kadrowych, mając na uwadze optymalizację
  ich sytuacji finansowej.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

 • Rzetelność i bezpieczeństwo (Licencja Min. Finansów)
 • Nowoczesne rozwiązania w komunikacji z Urzędami
 • Oszczędność czasu
 • Redukcja kosztów
 • Uniknięcie stresu
 • Terminowa realizacja obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i ZUS
 • Bieżące wdrażanie zmian prawnych w firmie
 • Zawsze aktualne informacje podatkowe i kadrowe

CENNIK

Cennik usług biura Revbud Usługi Księgowe od 01.01.2022r. Ceny podane są w kwotach netto (do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%)

Ze względu na duże zróżnicowanie obsługiwanych Klientów, od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez małe firmy, do średnich i dużych spółek zatrudniających wielu pracowników, podane ceny mają charakter orientacyjny i wymagają indywidualnych ustaleń.

Książka przychodów i rozchodów, ryczałt

Do 10 dokumentów miesięcznie
200 PLN
Od 11 do 20 dokumentów miesięcznie
250 PLN
Od 21 do 50 dokumentów miesięcznie
350 PLN
Od 51 do 80 dokumentów miesięcznie
450 PLN
Od 81 do 120 dokumentów miesięcznie
550 PLN
Od 120 do 150 dokumentów miesięcznie
650 PLN
Powyżej 150 dokumentów każde następne 30 dokumentów
100 PLN

Księgi handlowe

Do 10 dokumentów miesięcznie
500 PLN
Od 11 do 20 dokumentów miesięcznie
600 PLN
Od 21 do 50 dokumentów miesięcznie
800 PLN
Od 51 do 80 dokumentów miesięcznie
1.000 PLN
Od 81 do 100 dokumentów miesięcznie
1.200 PLN
Powyżej 100 dokumentów miesięcznie
Stawka do negocjacji
Zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego
Opłata jak za ostatni
miesiąc roboczy w roku

Usługi kadrowo-płacowe

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa – etat (zakładanie i prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów, aneksów, świadectw pracy, rejestracja w ZUS, sporządzanie list płac, rozliczanie urlopów i absencji chorobowych, sporządzanie deklaracji do ZUS i US, sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sporządzanie pism do komorników i rozliczanie zajęć komorniczych)
60 PLN / os
Sporządzanie i wysyłanie PPK
20 PLN / os
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do PFRON
20 PLN / os

Usługi dodatkowe

Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PIT-37, PIT-36, PIT-38
50 PLN
Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego DSF
od 50 PLN w zależności
od zastosowanych ulg
Sporządzanie sprawozdań do GUS
50 PLN / SZT
Wypełnianie wniosków kredytowych / wniosków o dotacje itp.
Cena do negocjacji

Indywidualna wycena
usług księgowo-kadrowych

W celu otrzymania oferty indywidualnej prosimy o przesłanie, na adres naszej poczty e-mail: uslugiksiegowe@revbud.pl, zapytania zawierającego poniższe dane. Następnie zapraszamy na spotkanie celem omówienia warunków współpracy.

 • rodzaj prowadzonej działalności (handlowa, usługowa, produkcyjna);
 • forma prawna prowadzonej aktywności gospodarczej: pozarolnicza działalność gospodarcza, spółka osobowa
  (tj. jawna, partnerska, cywilna, komandytowa), spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • prowadzona ewidencja księgowa (księga handlowa, książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt);
 • szacowana miesięczna ilość dokumentów podlegających zaewidencjonowaniu (faktury sprzedaży i zakupu, rachunki, wyciągi bankowe);
 • kwestia opodatkowania podatkiem VAT;
 • ilość zatrudnionych pracowników (umowa o pracę) oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
  (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

KONTAKT

REVBUD Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń
Biurowiec „Bolero” II piętro
NIP: 8792687671 | REGON: 365880840

email: uslugiksiegowe@revbud.pl
tel.: 533 336 379
facebook.com/revbuduslugiksiegowe
www.uslugiksiegowe.revbud.pl